Regler

§1 Ingen form av alkohol eller droger får förekomma varken i eller utanför lokalen
Upptäcker vi att du innehar någon form av alkohol eller droger blir du avvisad från lanet.

§2 Ingen rökning inomhus, upptäcker vi det blir du avvisad från lanet.

§3 Endast elever ifrån skolan får vistas på lanet.

§4 Varenda deltagare på NaTecX´s event är ansvarig för sina egna handlingar.
Skadegörelse på bord, stolar, väggar m.m innebär avvisning från lanet
och du kan bli skyldig att betala för skadegörelsen.

§5 Nedskräpning och uppförande är A och O på lanet.
Använd de papperskorgar som finns, om du missköter dig,
kan du få en varning eller bli avvisad från lanet.

§6 NaTecXLAN tar inget ansvar för vad som händer med din dator eller tillbehör.

§7 Inbetalat inträde återbetalas inte om det händer att du inte kan komma på NaTecXLAN.

§8 Fotografering/filmning kommer att ske och publiceras på hemsidan,
i och med din anmälan till lanet godkänner du att detta händer.

§9 Problem med nätverk/internet som uppstår under lanet,
innebär inte att du får dina pengar tillbaka,
detta godkänns i samband med anmälan till NaTecXLAN.

§10 Det är arrangörernas ord som gäller,
lyssna på dem så kommer lanet bli en trevlig upplevelse.

§11 Inga apparater/ elektronik som drar mycket el (detta utesluter datorerna).
Det har hänt att säkringar har gått pga. kylskåp etc.

§12 När någon ligger och sover tillåts inte störande, petande eller andra saker som kan störa personen om den inte säger att det är okej.

§13 Skadegörelse på andras saker kommer leda till att man får betala för den personens egendom, vad det än är som har med LAN:et att göra.