Modele cantash per shkolle

Hulumtimi është realizuar në tri shkolla në kryeqytet në shkollën ”Model”, ”Ganiemte Tërbeshi” DHE shkollën ”faik Konica”. Në bazë të këtij ndryshimi, shkolla Mund të riorganizojë orët mësimore të lëndëve, Duke zhvilluar për një lëndë, 2 (dy) orë mësimore të njëpasnjëshme (45 + 45), sigurisht me pushimin 5-minutësh ndërmjet pneu. Kjo do të thotë që nxënësi Mund të zhvillojë në një ditë 3 lende të ndryshme dhe JO 6 lende të ndryshme. Nga komunikimi me mësuesit, braçaj sikurse dhe Drejtues të t tjerë të arsimit shprehen optimiste për vendimin e marrë, madje ATA mendojnë që në Shtator të Mund të kalojnë në një metodë tjetër, Ku lëndët të MOS zgjasin përgjatë Errësira Vitit shkollor, por të mbyllen në la semestra. Trajtimi ushqimor do të fillojë me shërbimin Katering në tre shkolla dhe Projekti do të ketë 4 MODELE pilotimi si më poshtë: 34 përqind e nxënësve kanë deklaruar se kanë dhimbje në krahor, 29 përqind në Qafë Kurse 37 përqind kanë treguar e kanë ndjerë dhembje në boshtin kurrizor. Këshilltari Politik i masht-IT, lah nitaj theksoi se KY hulumtim është bërë në célébrer thelbësor. Nitaj bëri të ditur se për Herë të parë kanë bërë rishikimin e teksteve nga klasa e parë Deri në klasën e nëntë. Insitituti EdGuard ka prezantuar sot gjetjet e hulumtimit ”Ndikimi i peshës së çantave Tek fëmijët e shkollave fillore dhe të mesme të ulëta”. Nxënsit po ashtu kanë treguar se udhëtimi nga shtëpia për në shkollë Ju Merr kohë 5 Deri në 15 minuta.

Teuta Braçaj: ”si do të menaxhohet Kjo nisëm? E para të gjitha shkollat Kemi filluar të bëjmë një ORAR të RI. Orët Tani do të jenë të Bashkuara. Nëse Kemi një lende që Deri Tani është bërë dy Herë në javë, Tani AJO do të bëhet 1 Herë në javë 2 orë bashkë. Këto dy orët vërtet duket sikur është 90 minuta por NUK është PA pushim, 5 minutëshi do të jetë pas 45 minutave. KY Model i organizimit të orarit, i zhvilluar Deri më Tani, në shumë Raste sjell mbingarkesë të nxënësve, në lidhje me numrin e lëndëve që duhet të studiojnë për çdo ditë (Deri në 6 lëndë/ditë), shqetësim i Cili shoqërohet Edhe me Pasoja të Tjera, si për shembull : – Numri i madh i lëndëve që nxënësit zhvillojnë Brenda një dite, sjell ngarkesë të përditshme të teksteve dhe të empve, të cilat nxënësit duhet t`i marrin me Vete në shkollë. Aktualisht, Pesha e çantave që duhet të mbajë një fëmijë e tejkalon raportin peshë çantë/peshë trupore. Luçiano Boçi: ”të ndërhysh ne mes të Vitit shkollor me nisma të Tilla MUA më duket PA llogjikë dhe me Pasoja për procesin mësimor. Duket sikur qëllimi është justikues sepse duket sikur ulet Pesha e një pjesë nxënësve, ndërkohë që Problemet suksesive, pasojat do të jenë të parituara për nxënësit dhe mësuesit. Është mendjelehtësi PASI duhen parashikuar këto Pasoja. Ministrja duhet të Ishte konsultuar me IZHA-n dhe Këshillin e Arsmit Parauniversitar përpara se të dilte me një nismë të tillë.

Për më tepër nisma të Tilla duhet të shoqërohen me një Projekt pilote nga Ana e ministrisë. Projekti duhet të zgjaste në një kohë të caktuar, në një vit shkollor të shihej efekti Pozitiv APO negativ dhe pastaj të dilte në një konkluzion për ta shtrirë në të Errësira Sistemin parashkollor.